Dr. Freifeld Oren

Dr. Freifeld Oren Profile

Senior Lecturer

Office icon Building 37/204
Tel icon 08-6428207
Email icon orenfr@bgu.ac.il
Office hours icon Sunday 8.30-10.30